Salem er en saga, baseret på mekanismer hentet fra spilverdenen, som motiverer til læring og engagement. En saga om de få tilbageværende kristne i kongeriget Salem godt 100 år efter en verdensomspændende isvinter.
Et projekt til unge og voksne, dvs. de ældste skoleklasser (9.-10.), efterskoler, gymnasier, højskoler og klubber for unge voksne. I “Vejen til Salem” fordyber deltagerne sig i hverdagskristendom ved sammen at fortælle historier fra Salem, viklet ind i mysteriet om et forældrepars forsvinden og koblet med besøg i de bibelske beretninger.
Carsten Riis Jensen, ophavsmand og projektleder.

NEDENSTÅENDE ER UDDRAG AF MANUALERNE TIL TO
AF SPILLENE, “AKADEMIET” OG “MISSIONEN”
: