Johannes 11 Lazarus og hans søstre Maria og Martha boede i byen Betania. Lazarus blev meget syg, Læs mere
Johannes 5 Der var en dam i Jerusalem, med navnet Betesda. Det var tæt på Fåreporten. Lokalbefolkningen Læs mere
Matthæus 9,18-26 og Markus 5,21-43 og Luk 8,40-56 Jesus og hans disciple forlod den ikke-jødiske side af Læs mere
Lukas 7,1-17 En romersk officer boede i Kapernaum. Han var en god mand og gjorde gode ting Læs mere
Anden Krønikebog 36,21-23 og, Ezra 1 – 6 og Haggaj 1 – 2 Jeremias havde sagt, at Læs mere
Daniel 6 Da Dareios blev konge, udnævnte han en embedsmand over hver af sine 120 provinser. Han Læs mere
Daniel 1,1-16 Nebukadnesar var konge af Babylon. Han erobrede Jerusalem og tog folket til fange. Han beordrede Læs mere
1 Kongebog 18 Hungersnøden i Israel var alvorlig og varede i tre år. Til sidst sagde Herren Læs mere
1 Samuel 17 Filistrene invaderede endnu en gang Israel. Begge hære stod over for hinanden og pludselig Læs mere
Dommerbogen 6 I syv år bevægede midjanitterne sig rundt i Israel som en sværm af græshopper. Overalt Læs mere