Lukas 17,11-19 og 18,1-14 Da Jesus var på vej til Jerusalem, gik han gennem en landsby. Ti Læs mere
Lukas 7,36-50 En farisæer ved navn Simon inviterede Jesus ind i sit hus til et måltid. Når Læs mere