Matthæus 27,27-61 og Markus 15,16-47 og Lukas 23,26-54 og Johannes 19,16-42 Jesus blev dømt til at dø Læs mere
Johannes 7,1 – 8,12 Den årlige løvhyttefest nærmede sig, og Jesus ville til Jerusalem og deltage. Jesus Læs mere
Johannes 2,13 – 3,21 og 4 Mosebog 21,4-9 Jesus tog sine disciple med til Jerusalem for at Læs mere
Daniel 6 Da Dareios blev konge, udnævnte han en embedsmand over hver af sine 120 provinser. Han Læs mere
Anden Kongebog 9,30 – 10,36 Fortsat fra forrige historie Efter Jehu havde dræbt de to konger, tog Læs mere
Anden Samuelsbog 12 og Salme 51 Kun Gud kendte til Davids synd med Batseba. Han sendte profeten Læs mere
2 Samuel 3 – 4 og 1 Krønikebog 11,1-3 Kong Ishboshet blev svagere og svagere. Abners indflydelse Læs mere
Anden Mosebog 7-9 Herren sagde til Moses og Aron at de skulle gå til Farao om morgenen, Læs mere