1 Korintherbrev 8-16 Paulus indledte dette brev med at skælde kirken ud for, fordi medlemmer inddelte sig Læs mere
1 Korintherbrev 1-7 Paulus var i Efesos, da han hørte om problemerne i menigheden i Korinth. Han Læs mere
Mattæus 5-7 og Lukas 6,37-42 Jesus gik op på et bjerg for at undervise sine disciple. Han Læs mere
Første Mosebog 9:20 – 11:26 Efter syndfloden plantede Noa en vingård. Med tiden drak han noget af Læs mere