Lukas 24,13-45 Om eftermiddagen den dag, hvor Jesus stod op fra de døde, forlod to disciple Jerusalem Læs mere
Matthæus 27,62 – 28,15 og Mark 16,1-8 og Luk 24,1-12 og Joh 20,1-18 Alt var stille ved Læs mere
Johannes 11 Lazarus og hans søstre Maria og Martha boede i byen Betania. Lazarus blev meget syg, Læs mere
Lukas 7,1-17 En romersk officer boede i Kapernaum. Han var en god mand og gjorde gode ting Læs mere
2 Samuel 19 Fortsat fra forrige kapitel Kongen blev dybt rystet, da han hørte om Absaloms død. Læs mere
2 Samuel 13 Amnon var Davids ældste søn – og hans favorit. Amnon havde alt, han ønskede Læs mere
1 Samuel 31 og 1 Krønikebog 10 Krigen mellem filistrene og Israel var hård. Mange israelitter døde, Læs mere