Matthæus 26,57-75 og 27:1-10 og Markus 14,53-72 og Lukas 22,54-71 og Joh 18,15-27 Vagter førte Jesus fra Læs mere
1 Samuel 31 og 1 Krønikebog 10 Krigen mellem filistrene og Israel var hård. Mange israelitter døde, Læs mere