Apostlenes Gerninger 22,30 – 23,35 Fortsat fra sidste kapitel Kommandanten ville vide, hvad der havde forårsaget optøjerne Læs mere
Matthæus 26,57-75 og 27:1-10 og Markus 14,53-72 og Lukas 22,54-71 og Joh 18,15-27 Vagter førte Jesus fra Læs mere