1 Korintherbrev 8-16 Paulus indledte dette brev med at skælde kirken ud for, fordi medlemmer inddelte sig Læs mere