Apostlenes Gerninger 27 – 28 Det blev arrangeret, at Paulus kunne rejse til Rom på fragtskibe. Han Læs mere
Apostlenes Gerninger 17 Paulus og Silas og deres gruppe rejste til Thessalonika. De brugte tre uger på Læs mere
Apostlenes Gerninger 13 Helligånden sagde til menigheden i Antiokia: “Jeg har kaldt Barnabas og Saulus til et Læs mere
Apostlenes Gerninger 2 På pinsedagen var de troende sammen og bad. Pludselig hørte de en høj lyd. Læs mere
Matthæus 28,16-20 og Lukas 24,47-53 og Apostlenes Gerninger 1 Disciplene tog til Galilæa, til bjerget, hvor Jesus Læs mere
Matthæus 15,21-28 og Markus 7,24-30 og Joh 6,22-71 Dagen efter at Jesus havde bespist de 5000, fandt Læs mere
Mattæus 13,1-23 og 31-32 og Markus 4,1-32 Jesus fortalte folkemængden en historie om en bonde, der gik Læs mere
Mattæus 10 og 12:9-15 og Markus 3,13-19 og Lukas 6,6-16 En aften forlod Jesus folkemængden og gik Læs mere