Matthæus 21,12-46 og Markus 11,12 – 12,44 og Lukas 19,45 – 21,4 Den sidste uge før påske Læs mere
Matthæus 13,44-46 og 25,1-13 og Lukas 16,19-31 Jesus sagde: “Der var en rig mand som klædte sig Læs mere
Mattæus 18,12-14 og Lukas 15 De religiøse ledere blev vrede, da de så almindelige syndere flokkes om Læs mere
Lukas 14 En fremtrædende farisæer inviterede Jesus til sit hjem på sabbatten. Jesus bemærkede, at alle omhyggeligt Læs mere
Lukas 12,13-31 En mand henvendte sig til Jesus og sagde: “Rabbi, sig til min bror, at han Læs mere
Lukas 10,25-42 Der var en mand, som var ekspert i Moseloven. Han spurgte Jesus: “Hvordan kan en Læs mere
Matthæus 18,21-35 Peter stillede Jesus et spørgsmål. “Herre, hvis nogen gør mig uret, og jeg tilgiver ham, Læs mere
Matthæus 13,24-30.34-43 og 25,14-30 Jesus fortsatte med at fortælle folk historier, kaldet lignelser. Faktisk sagde han ikke Læs mere
Mattæus 13,1-23 og 31-32 og Markus 4,1-32 Jesus fortalte folkemængden en historie om en bonde, der gik Læs mere
Lukas 7,36-50 En farisæer ved navn Simon inviterede Jesus ind i sit hus til et måltid. Når Læs mere