1 Kongebog 15 og 2 Krønikebog 13-16 Jeroboam var stadig konge af Israel, da Rehabeam døde. Efter Læs mere
1 Kongebog 2 Før David døde, gav han Salomo instrukser om, hvordan han skulle regere som konge: Læs mere
1 Kongebog 1 Da David blev gammel og skrøbelig, frøs han hele tiden. Det hjalp ikke at Læs mere
2 Samuel 19 Fortsat fra forrige kapitel Kongen blev dybt rystet, da han hørte om Absaloms død. Læs mere
2 Samuel 3 – 4 og 1 Krønikebog 11,1-3 Kong Ishboshet blev svagere og svagere. Abners indflydelse Læs mere
1 Samuel 16 Samuel kunne ikke lade være med at tænke på, hvordan Gud forkastede Saul som Læs mere
1 Samuel 13 Da Saul blev konge af Israel, måtte folket gå til filistrene for at købe Læs mere
1 Samuel 11 Saul tog tilbage til sin hjemby efter han var blevet konge og ceremonien var Læs mere
1 Samuel 9-10 Saul var af Benjamins stamme. Han var smuk og højere end alle andre. En Læs mere