Apostlenes Gerninger 22,30 – 23,35 Fortsat fra sidste kapitel Kommandanten ville vide, hvad der havde forårsaget optøjerne Læs mere
1 Korintherbrev 8-16 Paulus indledte dette brev med at skælde kirken ud for, fordi medlemmer inddelte sig Læs mere