Galaterbrevet 1-6 Lærere fra Jerusalem rejste til kirken i Antiokia og hævdede, at ikke-jøder var nødt til Læs mere