Anden Samuelsbog 24 og 1 Krønikebog 21 Kong David hidkaldte Joab og sagde: “Rejs igennem hele landet Læs mere