Galaterbrevet 1-6 Lærere fra Jerusalem rejste til kirken i Antiokia og hævdede, at ikke-jøder var nødt til Læs mere
Apostlenes Gerninger 9,1-31 Saulus havde til opgave at forfølge og dræbe alle, som fulgte Jesus. Han fik Læs mere
Apostlenes Gerninger 5,17 – 6,7 Budskabet om Jesus spredte sig over hele Jerusalem, hvilket gjorde de jødiske Læs mere
Apostlenes Gerninger 2 På pinsedagen var de troende sammen og bad. Pludselig hørte de en høj lyd. Læs mere