Anden Samuelsbog 12 og Salme 51 Kun Gud kendte til Davids synd med Batseba. Han sendte profeten Læs mere