Johannes 20,24 – 21,19 Thomas var ikke sammen med disciplene, da Jesus viste sig for dem. De Læs mere
Matthæus 27,62 – 28,15 og Mark 16,1-8 og Luk 24,1-12 og Joh 20,1-18 Alt var stille ved Læs mere
Matthæus 27,27-61 og Markus 15,16-47 og Lukas 23,26-54 og Johannes 19,16-42 Jesus blev dømt til at dø Læs mere
Matthæus 27,11-26 og Markus 15,1-15 og Lukas 23,1-25 og Johannes 18,28 – 19,16 Jesus blev ført til Læs mere
Matthæus 26,57-75 og 27:1-10 og Markus 14,53-72 og Lukas 22,54-71 og Joh 18,15-27 Vagter førte Jesus fra Læs mere
Matthæus 26,31-56 og Markus 14,27-52 og Luk 22,39-53 og Johannes 18,1-11 Da Jesus og hans disciple gik Læs mere
Matthæus 26,14-30 og Markus 14,10-26 og Lukas 22,1-30 og Johannes 13,1-30 De religiøse ledere mødtes for at Læs mere
Matthæus 21,1-11 og Markus 11,1-11 og Luk 19,28-44 og Johannes 12,1-19 Jesus og hans disciple blev inviteret Læs mere
Johannes 11 Lazarus og hans søstre Maria og Martha boede i byen Betania. Lazarus blev meget syg, Læs mere
Johannes 9 Jesus og hans disciple gik forbi en mand, der havde været blind siden fødslen. Hans Læs mere