Anden Samuelsbog 24 og 1 Krønikebog 21 Kong David hidkaldte Joab og sagde: “Rejs igennem hele landet Læs mere
Anden Samuelsbog 20 og 1 Krønikebog 2,16-17 David fratog Joab tjenesten som hærfører. Han erstattede ham med Læs mere
Anden Samuelsbog 10 og 1 Krønikebog 19-20 Under hele Davids erobring angreb han ikke ammonitterne, fordi kongen Læs mere
Anden Samuelsbog 7 – 9 og 1 Krønikebog 17 – 18 David etablerede sit rige og forsvarede Læs mere
Anden Samuelsbog 6 og 1 Krønikebog 13, 15 – 17 Pagtens Ark var blevet ignoreret under Sauls Læs mere
Anden Samuelsbog 5 og 23,13-23 og 1 Krønikebog 11 David havde udvalgt en gruppe på 30 mand, Læs mere
2 Samuel 3 – 4 og 1 Krønikebog 11,1-3 Kong Ishboshet blev svagere og svagere. Abners indflydelse Læs mere
Anden Samuelsbog 2 og 1 Krønikebog 2,16.12,22 Mens David boede i filisterbyen Siklag, blev der ved med Læs mere
1 Samuel 31 og 1 Krønikebog 10 Krigen mellem filistrene og Israel var hård. Mange israelitter døde, Læs mere