1 Korintherbrev 8-16 Paulus indledte dette brev med at skælde kirken ud for, fordi medlemmer inddelte sig Læs mere
1 Korintherbrev 1-7 Paulus var i Efesos, da han hørte om problemerne i menigheden i Korinth. Han Læs mere