Første Mosebog 23
Sara døde, da hun var 127 år gammel. Deres lejr lå i nærheden af Hebron på det tidspunkt, så Abraham gik til hetitterne og sagde: “Vi bor begge sammen i dette land. Tillad mig at købe et sted, hvor jeg kan begrave min hustru.”
De sagde: “Du er Guds udvalgte, og vi anser dig for at være en mægtig fyrste. Tag den bedste af vores gravhuler og brug den til at begrave dine hustru.”
Abraham rejste sig og bøjede sig for dem. “En af jer ejer en bestemt hule for enden af en mark. Tal med ham og overtal ham til at sælge den til mig til fuld pris.”
Manden, som ejede hulen, sad blandt dem. Han rejste sig straks og sagde: “Jeg er den mand, og jeg kan fortælle dig, at du er fri til at begrave dine døde der uden beregning.”
Abraham svarede ham: “Lad mig få lov at købe hulen til fuld pris.”
Manden sagde: “Hør, hulen er 400 sekel sølv værd, men det betyder ikke noget imellem dig og mig. Begrav dine døde frit i hulen.”

Så vejede Abraham 400 sekel og betalte manden. Dernæst begravede han Sara i Hebrons hule, og den blev hans ejendom fra den dag af.

VIDEOER