1 Kongebog 12,25 – 13,10 & 13,33-34
Jeroboam valgte byen Sikem til at være Israels hovedstad. Han placerede sit palads i byen.
Han indså, at hans folk havde en tendens til at være loyale over for Davids familie. Han sagde til sine rådgivere: “Folket bliver ved med at tage til Jerusalem for at tilbede i templet. Til sidst vil de beslutte, at deres sande loyalitet ligger hos kongen fra Davids slægt. De slår mig ihjel og genforener sig med Juda.”
For at løse dette problem lavede han to guldkalve. Han satte den ene i syd ved Betel og den anden i nord ved Dan. Han sagde til folket: “Det er for svært at rejse til Jerusalem flere gange om året. Her er din gud, der førte dig ud af Egypten.”
Jeroboam byggede helligdomme til disse afguder og udpegede præster for dem. Præsterne var ikke fra Levi stamme, men bestod blot af folk, som gerne ville være præster. Han arrangerede derefter årlige fester, som lignede dem i Jerusalem.

Efter guldkalven var ført til Dan, ofrede Jeroboam til den. Så drog han sydpå til Betel for at ofre på det alter, han havde bygget der.
En ung profet fra Juda gik op til Jeroboam, mens han stod ved alteret. Profeten råbte: “Alter, alter! Hør, hvad Herren Gud siger til dig. ‘Der skal fødes en konge i Juda ved navn Josias. På dette alter vil han ofre præster, der brænder røgelse på det.’”
Den unge profet vendte sig så til folket: »Herren gav mig et tegn på, at disse ting vil ske. Dette alter vil blive revet i stykker og asken spredt på jorden.”

Kong Jeroboam blev vred og pegede på profeten. “Grib den mand!” Straks han havde sagt disse ord, frøs den hånd, han havde strakt ud, og han kunne ikke trække den tilbage. Alteret sprang i mange stykker og asken væltede ud over jorden.
Da kongen så det, bønfaldt han profeten: “Bønfald Gud Herren om at give mig min hånd tilbage.”
Så bad profeten, og Jeroboams hånd blev som før. Kongen sagde: “Kom med mig til paladset og spis med mig. Så vil jeg give dig en gave.”
Den unge profet sagde: »Jeg ville ikke tage med dig om du så gav mig halvdelen af alt, du ejer. Herren sagde, at jeg ikke må spise eller drikke noget, mens jeg er her. Og jeg skal vende tilbage til Juda på en anden måde, end jeg kom.”

Selv med denne advarsel omvendte Jeroboam sig ikke fra det, han gjorde. Han fortsatte med at fremme tilbedelsen af de to kalve og udpege præster for dem. På grund af denne synd fortsatte hans rige ikke efter hans død, og han havde ingen efterkommere.

VIDEOER