Salem er en saga, baseret på mekanismer hentet fra spilverdenen, som motiverer til læring og engagement.
En saga om de få tilbageværende kristne i kongeriget Salem godt 100 år efter en verdensomspændende isvinter. I “Vejen til Salem” fordyber deltagerne sig i hverdagskristendom ved sammen at fortælle historier fra Salem, viklet ind i mysteriet om et forældrepars forsvinden og koblet med besøg i de bibelske beretninger.

De tre spil er ikke-forkyndende, simpelthen fordi der ikke er færdige historier i Salem. Princippet bag spillenes primære mekanisme, fælles historiefortælling, er, at deltagerne selv former historierne ved hjælp af de emner, der dukker op i løbet af spillene og når de søger i Onlinebibelen her på hjemmesiden.

Carsten Riis Jensen, ophavsmand og projektleder.
 (c) Spille Guds Rige

AKADEMIET

Løs mysteriet om Shula og Tristans forældre, imens I over 4 år er elever på kirkens Akademi.
SPILLETID: 5×2½ timer eller over flere uger.
ANTAL: Max 5 personer eller op til 4 grupper med max 5 personer i hver.
MÅLGRUPPE: 9.-10. klasse, gymnasie, klubber for disse aldersgrupper samt voksne.

KRØNIKEN

Kast jer ud i fælles historiefortælling om hverdagskristne dilemmaer i Salem.
SPILLETID: 40 – 60 minutter til hver historie.
ANTAL: Max 5 personer i hver gruppe.
MÅLGRUPPE: 7.-10. klasse, gymnasie, unge, klubber for disse aldersgrupper samt voksne.

MISSIONEN

Kan I opnå indbyggernes tillid, igangsætte næstekærlige projekter og bygge en kirke?
SPILLETID: 1½ – 2 timer pr. spil.
ANTAL: Max 5 personer.
MÅLGRUPPE: 7.-10. klasse, gymnasier, unge, klubber for disse aldersgrupper samt voksne.

MYSTERIET
Vævet ind i spillet Akademiet er mysteriet om Shula og Tristans forældre. Imens man spiller sig igennem 4 år på skolen, præsenteres man hvert semester for nye bevismaterialer. Spillerne lærer altså om kristendom samtidig med, at de sammen skaber en historie om, hvad der er sket med de to forældre – og det har naturligvis noget med deres kristne tro at gøre.

Ligesom i de øvrige spil er den vigtigste mekanisme her den fælles historiefortælling. Deltagerne præsenteres for bevismaterialer og emner om kristen tro, men der er ingen facitliste og ingen hemmelig løsning på hvad der virkelig skete med de to forældre. Det er deltagernes opgave at bruge de materialer, de vinder igennem spillet, til at skabe historien sammen.

BIBELKAMP OG BIBELVERS
At læse, lære udenad og anvende bibelvers er den anden primære mekanisme i spiltrilogien. Bibelvers er spillenes “kampform”, dvs. det er den måde man vinder terræn og overvinder fjender i Salem.

Til hvert spil hører en bunke Kampkort og en bunke Discipelkort – og til spillet Akademiet hører desuden en bunke Semesterbibelkort. Man vender kort, læser bibelversene, prøver at huske dem udenad og anvender dem i kamp. Samtidig er der visse kort med bibelvers man kun kan tage, hvis man fx har et bestemt antal Evner eller har valgt en bestemt Udrustning.

EVNER
I alle tre spil bruges Evner, dvs. Udrustning og Åndsfrugter. Begge er hentet fra Bibelens beskrivelse af kristne værdier.

Udrustning stammer fra apostlen Paulus, som taler om, at en kristen skal iføre sig Guds fulde rustning, og åndsfrugter omtaler Paulus som værende det, der kendetegner en moden kristen.

Det er deltagernes opgave at fordele de max 20 point man kan have i de to slags Evner, og mange opgaver i spillene kræver, at man har et vist antal plus i bestemte Evner.

FÆLLES SPILLEBRÆT
Alle tre spil foregår i kongeriget Salem, og alle tre spil anvender samme spillebræt med et kort over distrikter, gader, huse og adresser.

Med til spillebrættet hører også en Adressebog, som viser samtlige adresser i kongeriget.